Ceny ustalane są indywidualnie, w zależności od zakresu obowiązków i zadań, jak również ilości godzin.

Standardowy cennik za zadania z oferty:

Każdy pakiet jest ważny przez 30 dni od dnia wykupienia (zapłaty za fakturę). Opłata faktury jest równoznaczna z zaakceptowaniem regulaminu świadczenia usług.

Jeśli masz dla mnie inne zadania — zapytaj o wycenę.